Szövetség

A Magyar Tamburello Szövetség (rövidített néven: MaTamSz) célja, hogy Magyarország területén szervezze a tamburello sportág megismertetését, népszerűsítését minden sportot támogató vagy sportágakat bemutató rendezvényen, ahol a sportág minden jelenlévő képviselője egyaránt képviseli a Szövetség minden tagegyesületét.

További célja a tamburello sport iránt érdeklődők informálása az összes edzés lehetőségről, és feltételekről, valamint annak biztosítása, hogy minden tamburello edző felkészült és megfelelő színvonalú foglalkozásokat biztosítson számukra.

A Szövetség külön figyelmet fordít, hogy a már meglévő igazolt játékosok számára évente rendszeres nemzeti versenyzési lehetőséget biztosítson minden korosztály számára. Ezen versenyek alatt elsődlegesen a felnőtt, és korosztályos Országos Bajnokságok illetve lehetőség szerint megrendezett egyéb nemzeti Kupák értendők.

A MaTamSz hivatalos tagja a Nemzetközi Tamburello Szövetségnek (rövidített elnevezés: FIBaT), ahol elsődleges célja MaTamSz tagjainak képviselete, valamint a magyarországi tamburello elismertetése nemzetközi szinten. Továbbá a magyar játékosok tájékoztatása és részvételi lehetőségek biztosítása a FIBaT szabályainak megfelelően szervezett nemzetközi versenyeken.

A MaTamSz további célját képezi a tevékenységének jogi szabályoknak megfelelő működtetése valamint, tagegyesületei tevékenységének segítése, és ellenőrzése a jogi megfelelőség tekintetében.

Kaszó Zsófia